พาเลทรองสารเคมี รั่วไหล Spill Containment

พาเลท ป้องกันการรั่วไหล ตะแกรงป้องกันการหกล้น ทางลาดขนย้าย ตะแกรงรองสารเคมี ใช้ในการรองสารเคมี กันการหกล้น มีหลากหลายขนาดตามถังจัดเก็บสารเคมี ที่จะวาง