ในอากาศของการทำงานหรือในกิจวัตรประจำวัน สภาพแวดล้อมปัจจุบันจะมีสารอันตรายต่างๆ เช่น แก๊ส ฝุ่น ควัน กลิ่นละอองต่าง ๆ อุปกรณ์ป้องกันระบบหายใจเป็นทางเลือกเพื่อสุขภาพอนามัยส่วนบุคคลได้ ประเภทของ อุปกรณ์ป้องกันระบบหายใจ แบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ