อุปกรณ์งานดับเพลิง

นำเข้าและจัดจำหน่ายอุปกรณ์ที่ใช้ในระบบเตือนอัคคีภัยและระบบดับเพลิง เช่น ตู้ดับเพลิง สายดับเพลิง เครื่องดับเพลิง หัวกระจายน้ำดับเพลิง ตลอดจนวาล์วต่างๆ www.firetrade.co.th