อุปกรณ์ดูดซับสารเคมี

General Purpose Absorbe floor Sweep SpillFix (ผลิตจากวัสดุธรรมชาติ 100%) ทำความสะอาดสารที่หก ลดระยะเวลาในการทำความสะอาด และประหยัดค่าใช้จ่าย สามารถดูดซับได้ถึง (1ถุง) 50 ลิตร ผลิตจากทรัพยากรหมุนเวียนไม่มีสารตกค้าง ใช้สำหรับดูดซับ น้ำมันเชื้อเพลิง, น้ำมันหล่อลื่น, น้ำมันประกอบอาหาร, Solvents, สารเคมีที่มีน้ำเป็นตัวทำละลาย, ยาฆ่าแมลง, ยากำจัดศัตรูพืช, กรด-ด่าง ที่มีความเข้มข้นต่ำ, น้ำเสีย SpillFix (ผลิตจากวัสดุธรรมชาติ 100%) ประกอบด้วยผงที่ไม่เป็นอันตราย เพื่อให้แน่ใจว่ามีความปลอดภัยในการทำความสะอาดสารที่หก ลดระยะเวลาในการทำความสะอาด และประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากกว่าครึ่ง ทำงานได้อย่างรวดเร็ว 1 ถุงมีขนาด 50 ลิตร สามารถดูดซับได้ถึง 50 ลิตร ของสารที่หก ผลิตจากทรัพยากรหมุนเวียนไม่มีสารตกค้างได้รับการรับรองจาก EPA ใช้สำหรับดูดซับ น้ำมันเชื้อเพลิง, น้ำมันหล่อลื่น, น้ำมันประกอบอาหาร, Solvents, สารเคมีที่มีน้ำเป็นตัวทำละลาย, ยาฆ่าแมลง, ยากำจัดศัตรูพืช, กรด-ด่าง ที่มีความเข้มข้นต่ำ,…